יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    החזון לילדי מדינת ישראל תחילה  |  about - אודות  
 
 
 
 
 
For more information please click here
 
 
אנחנו מחסלים פלסטיק לחלוטין - לחצו כאן
 
 
לפרטים חשובים לחצו כאן
קרא עוד...
 
 
לצפייה לחצו כאן - Click here to view
 
 
הדמיית מחשב של מפעל מתוכנן שישנה אחת ולתמיד את סדר העדיפויות שיש לנקוט בטיפול בפסולת > כאשר המטרה העיקרית היא הורדת זיהום האוויר וזיהום הסביבה ויצירת אנרגיה מתחדשת נקייה וזולה - לצפייה וקריאה לחצו כאן...
 
 
קרא עוד - read more
קרא עוד...
 
 
we can reduce Air And environmental pollution through use clean renewable energy Click here for details
קרא עוד...
 
 
 
 
קרא עוד - click here
 
Think how good it can be in the world Using our facilities for waste elimination - 4 other important details Click here

חישבו כמה תועלת יכולים המיתקנים שלנו לחיסול פסולת מסוג SR 480 + להביא בכל מקום בעולם ששם הם יכנסו לפעולה think how good it could be anywhere in the world That Our facilities Elimination of waste Will come into action *YouTube:1qT-rOXB6NI* פתרון לבעייה הזו עדיין אין, אך רצון חזק לפתור את הבעייה הזו יש - וכאן המיתקנים שלנו יכולים להכנס לפעולה ולפתור את הבעיה - There are yet no solution to This problem, But a strong will to solve this problem there is - And here our facilities can enter into action And solve the problem. *YouTube:xc6LvdsyJ4U* *YouTube:DouVIniPbwA*ועכשיו חישבו בנוסף לתועלת של חיסול הפסולת באמצעות המיתקנים שלנו And now think in addition to the benefit of waste elimination through our facilities המיתקנים האלה גם מייצרים אנרגיה מתחדשת ירוקה - גז שונה (לא גז טבעי) ודלקים ללא גופרית סולר ובנזין 95 אוקטן וקיטור.These facilities also produce Green renewable energy - Different gas (not natural gas), and fuel without sulfur Diesel and 95-octane gasoline and steamועכשיו תחשבו על הדבר החשוב ביותר - הפסקה כמעט מוחלטת של זיהום האויר. *YouTube:KZFnGMeXvgc* And now Think about the most important thing - An almost complete halt of air pollution *YouTube:WAmUFzjqTMA* והסוגיה הכלכלית - כל מחירי הגז החשמל והדלקים לצרכנים יוזלו עד 25% פחות And the economic issue - All prices for gas and electricity, And the fuel Will be Up to 25% less *YouTube:6BlDJTB5w2g* זה מתקן שבנה המדען הראשי שלנו בשנת 2002 - היום כמובן המיתקנים הם הרבה יותר מתוחכמים.This facility built by our chief scientist in 2002 - Today of course the facilities are much More sophisticated זוהי סקיצה של אחד מהמיתקנים המתקדמים ביותר שלנו לטיפול וחיסול פסולת ויצירת אנרגיה מתחדשת ירוקה. This is a sketch of Our one of The most advanced facilities For Treatment and elimination of waste And creation of green renewable energy חישבו כמה תועלת יביאו המיתקנים שלנו לחיסול פסולת מסוג SR 480 + כאשר הם יוכנסו לפעילות מלאה במדינת ישראל, כאשר ובנוסף גם מדינות בעולם כולל שכנינו, ישלחו אלינו (רק) את פסולת הפלסטיק, הצמיגים, הנייר והקרטון שלהם כשהם גרוסים ... חישבו כמה אנרגיה מתחדשת ירוקה נוכל לייצר על מנת ליצור עצמאות אנרגטית למדינת ישראל תחילה - לפרוט נוסף לחצו בבקשה כאן (כל מיתקן לחיסול פסולת מסוג SR 480 + הוא תחנת כוח עצמאית לחלוטין בפני עצמה שמייצרת מ - 480 טון של פסולת ליממה 192 טון של דלקים נטולי גופרית, חשמל, קיטור ו - 240,000 מ"ק גז שונה (לא גז טבעי) ליממה! חישבו כמה חשמל אפשר לייצר מעוצמה אנרגטית שכזו ?Each facility 4 elimination of waste Type 480 + Is A Power Station With Completely independent Of itself Which produces from - 480 tonnes of waste Per day 192 tons of fuels Without sulfur And Steam And electricity And 240 000 cubic meters of different gas (Not natural gas) Per day Think how much electricity Can produce from Powerfulness Energetic Such This לפרטים אודות המיתקנים שלנו שמייצרים אנרגיה מתחדשת נקייה (ירוקה) גז ודלקים ללא גופרית לחצו כאן About our facilitiesThat produce clean (green) energy Gas and fuel without sulfur click here גם מבחינה הומניטרית/מדיניתהמתקן יכול להביא תועלתבגדה המערבית וברצועת עזהששם אין חשמל, גז, סולר, ובנזין Also from the humanitarian / political point of viewThe facility can be usefulIn the West Bank and the Gaza StripWhere there is no electricity, gas, diesel, and gasoline

 
 
בשנת 2009 נשא ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו נאום שיכנס להיסטוריה ולו רק בגלל דברי הנבואה והחזון שנאמרו בו - לקריאה לחצו כאן

"כל אלה הופכים את ישראל למועמדת מובילה וטבעית ליצור מהפכה עולמית בתחום האנרגיה הירוקה. אפשר לשנות את העולם" אמר נתניהו" - ואכן אנו בחברת יו.אס.יו. אינטרנשיונל בע"מ מייצרים אנרגיה מתחדשת ירוקה לתחבורה, לתעשייה, לתחנות כוח לייצור חשמל ועוד...והכל באמצעות המתקנים שלנו מסוג SR שקולטים חומרי גלם בלתי מתכלים (קרי פסולת) ומייצרים קיטור, גז, ודלקים (בנזין 95 אוקטן וסולר נטולי גופרית), שיהוו תחליפים לבנזין לפחם לגז ולסוגי הנפט השונים שמזהמים את האויר והסביבה !
קרא עוד...
זו השנה הרביעית ברציפות שהבצורת מכה במדינת ישראל, וכעת שוקלים להוריד את מכסות המים לחקלאים עד 54% פחות ממה שהם מקבלים היום ולהגביר את ההתפלה, וכתוצאה מכך כל ילדי מדינת ישראל תחילה יסבלו !!!
בכל דבר שעושים...

קרא עוד...