יום ב', ט’ בטבת תשע”ט
    לחזון שלנו לילדי מדינת ישראל תחילה  |  אין (כמעט) הטמנת פסולת - לפרוט לחצו כאן  |  There is almost no waste to bury in the ground  
 
 
 
האם ניתן לייצר בישראל תחילה אנרגיה מתחדשת חזקה ביותר וזולה ביותר מחומרי גלם בלתי מתכלים ? לתשובה לחצו כאן.
 
 
click here
 
 
אנחנו מחסלים פלסטיק לחלוטין - לפרטים לחצו כאן
 
 
 
 
לפרטים חשובים לחצו כאן
 
 
 
 
לצפייה לחצו כאן - Click here to view
 
 
קרא עוד - click here
 
 
הדמיית מחשב של מפעל מתוכנן שישנה אחת ולתמיד את סדר העדיפויות שיש לנקוט בטיפול בפסולת > כאשר המטרה העיקרית היא הורדת זיהום האוויר וזיהום הסביבה ויצירת אנרגיה מתחדשת נקייה וזולה - לצפייה וקריאה לחצו כאן...
 
 
לחצו כאן click here
 
 
Click here for details
 
 
 
 
 
 
>>>> המשך יבוא <<<<
 
Think how good it can be in the world Using our facilities for waste elimination - 4 other important details Click here

חישבו כמה תועלת יכולים המיתקנים שלנו לחיסול פסולת מסוג SR 480 + להביא בכל מקום בעולם ששם הם יכנסו לפעולה think how good it could be anywhere in the world That Our facilities Elimination of waste Will come into action *YouTube:1qT-rOXB6NI* פתרון לבעייה הזו עדיין אין, אך רצון חזק לפתור את הבעייה הזו יש - וכאן המיתקנים שלנו יכולים להכנס לפעולה ולפתור את הבעיה - There are yet no solution to This problem, But a strong will to solve this problem there is - And here our facilities can enter into action And solve the problem. *YouTube:xc6LvdsyJ4U* *YouTube:DouVIniPbwA*ועכשיו חישבו בנוסף לתועלת של חיסול הפסולת באמצעות המיתקנים שלנו And now think in addition to the benefit of waste elimination through our facilities המיתקנים האלה גם מייצרים אנרגיה מתחדשת ירוקה - גז שונה (לא גז טבעי) ודלקים ללא גופרית סולר ובנזין 95 אוקטן וקיטור.These facilities also produce Green renewable energy - Different gas (not natural gas), and fuel without sulfur Diesel and 95-octane gasoline and steamועכשיו תחשבו על הדבר החשוב ביותר - הפסקה כמעט מוחלטת של זיהום האויר. *YouTube:KZFnGMeXvgc* And now Think about the most important thing - An almost complete halt of air pollution *YouTube:WAmUFzjqTMA* והסוגיה הכלכלית - כל מחירי הגז החשמל והדלקים לצרכנים יוזלו עד 25% פחות And the economic issue - All prices for gas and electricity, And the fuel Will be Up to 25% less *YouTube:6BlDJTB5w2g* זה מתקן שבנה המדען הראשי שלנו בשנת 2002 - היום כמובן המיתקנים הם הרבה יותר מתוחכמים.his facility built by our chief scientist in 2002 - Tody of course the facilities are much More sophisticatedמהדקה ה - 34 בסרט ניתן להבחין ולשמוע את עוצמת הגז שפורצת מהמתקן שבסרטון.אי אפשר להתעלם מכמות הגז האדירה שפורצת מהמתקן ויכולה לייצר כמויות של חשמלשלא יאמנו ממש - המתקן שבסרט מסוגל היה לייצר כ - 120 MW חשמל ליממה !!! From the 34 minute in the film you can see and hear the volume of gas that bursts out of the device in the video. It is impossible to ignore the huge amount of gas that bursts out of the facility and can generate quantities of electricity Which would be unbelievable - the facility in the film could produce 120 MW of electricity per day !!! זוהי סקיצה של אחד מהמיתקנים המתקדמים ביותר שלנו לטיפול וחיסול פסולת ויצירת אנרגיה מתחדשת ירוקה. This is a sketch of Our one of The most advanced facilities For Treatment and elimination of waste And creation of green renewable energy חישבו כמה תועלת יביאו המיתקנים שלנו לחיסול פסולת מסוג SR 480 + כאשר הם יוכנסו לפעילות מלאה במדינת ישראל, כאשר ובנוסף גם מדינות בעולם כולל שכנינו, ישלחו אלינו (רק) את פסולת הפלסטיק, הצמיגים, הנייר והקרטון שלהם כשהם גרוסים ... חישבו כמה אנרגיה מתחדשת ירוקה נוכל לייצר על מנת ליצור עצמאות אנרגטית למדינת ישראל תחילה - לפרוט נוסף לחצו בבקשה כאן (כל מיתקן לחיסול פסולת מסוג SR 480 + הוא תחנת כוח עצמאית לחלוטין בפני עצמה שמייצרת מ - 480 טון של פסולת ליממה 192 טון של דלקים נטולי גופרית, חשמל, קיטור ו - 240,000 מ"ק גז שונה (לא גז טבעי) ליממה! חישבו כמה חשמל אפשר לייצר מעוצמה אנרגטית שכזו ?Each facility 4 elimination of waste Type 480 + Is A Power Station With Completely independent Of itself Which produces from - 480 tonnes of waste Per day 192 tons of fuels Without sulfur And Steam And electricity And 240 000 cubic meters of different gas (Not natural gas) Per day Think how much electricity Can produce from Powerfulness Energetic Such This לפרטים אודות המיתקנים שלנו שמייצרים אנרגיה מתחדשת נקייה (ירוקה) גז ודלקים ללא גופרית לחצו כאן About our facilitiesThat produce clean (green) energy Gas and fuel without sulfur click here גם מבחינה הומניטרית/מדיניתהמתקן יכול להביא תועלתבגדה המערבית וברצועת עזהששם אין חשמל, גז, סולר, ובנזין,אבל יש פסולת רבה שמזהמת את הסביבהומזהמת את האויר כתוצאה משריפתה... Also from the humanitarian / political point of viewThe facility can be usefulIn the West Bank and the Gaza StripWhere there is no electricity, gas, diesel, and gasolineBut there is a lot of waste polluting the environment Pollutes the air as a result of its burning ...

 
 
זו השנה הרביעית ברציפות שהבצורת מכה במדינת ישראל, וכעת שוקלים להוריד את מכסות המים לחקלאים עד 54% פחות ממה שהם מקבלים היום ולהגביר את ההתפלה, וכתוצאה מכך כל ילדי מדינת ישראל תחילה יסבלו !!!
בכל דבר שעושים...

קרא עוד...
האדם הורס את העולם ולא נותן לתקן אותו ! ! ! Man destroys the world and does not let it be correcte

בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. (מדרש רבה, קהלת ז, א)When the Holy One, blessed be He, created the first man, he took it and returned it to all the trees of the Garden of Eden, And said to him: "See my deeds, how pleasant and wonderful they are, And all that I have created for you I have created, Mind that you do not spoil and destroy my world, That if you spoiled you, there is no one to correct you. (Midrash Rabbah, Kohelet 7: 1)
.

בשנת 2009 נשא ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו נאום שיכנס להיסטוריה ולו רק בגלל דברי הנבואה והחזון שנאמרו בו - לקריאה לחצו כאן

"כל אלה הופכים את ישראל למועמדת מובילה וטבעית ליצור מהפכה עולמית בתחום האנרגיה הירוקה. אפשר לשנות את העולם" אמר נתניהו" - ואכן אנו בחברת יו.אס.יו. אינטרנשיונל בע"מ מייצרים אנרגיה מתחדשת ירוקה לתחבורה, לתעשייה, לתחנות כוח לייצור חשמל ועוד...והכל באמצעות המתקנים שלנו מסוג SR שקולטים חומרי גלם בלתי מתכלים (קרי פסולת) ומייצרים חשמל באמצעות קיטור, גז, ודלקים (בנזין 95 אוקטן וסולר נטולי גופרית), שיהוו גם תחליפים לבנזין לפחם לגז ולסוגי הנפט השונים שמזהמים את האויר והסביבה !
קרא עוד...